W tym przypadku instalacja ładowarki lub ładowarek wymaga bezpośredniego kontaktu i ustaleń z Partnerem Instalacyjnym Volvo. Twój Dealer pomoże Ci w nawiązaniu kontaktu.

Pamiętaj, że celem audytu jest ocena technicznych możliwości instalacji ładowarki i zebranie danych, pozwalających na wycenę instalacji. Ustalenie sytuacji formalno-prawnej jest niezbędne do rozpoczęcia jakichkolwiek prac instalacyjnych, lecz nie jest ono przedmiotem audytu.

Ustal z właścicielem nieruchomości, spółdzielnią, wspólnotą mieszkaniową lub osobą sprawującą zarząd nad nieruchomością sytuację formalno – prawną. Dopiero po uzyskaniu zgody możliwa jest instalacja ładowarki – wtedy skontaktuj się ze swoim Dealerem.

Pamiętaj, że zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/elektromobilnosc-i-paliwa-alternatywne-18683445

„W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których liczba samodzielnych lokali mieszkalnych jest większa niż trzy, punkt ładowania instaluje się i eksploatuje po uzyskaniu zgody zarządu wspólnoty lub spółdzielni lub osoby sprawującej zarząd nad daną nieruchomością, wydawanej na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w tym budynku i stanowisko postojowe do wyłącznego użytku”

Zanim podejmiesz dalsze kroki, wyjaśnij sytuację od strony formalno-prawnej i uzyskaj niezbędne pozwolenia.

pobierz pdf z kalkulacją ›
Podaj imię
Podaj nazwisko
Podaj telefon
Podaj poprawny adres e-mail
Wybierz dealera
Zgoda jest wymagana